Ydych chi yn gwybod ble mae hwn?

Fostering mural at Parc y ScarletsYdych chi erioed wedi bod o dan Stand y Gorllewin ym Mharc Y Sgarlets. Mae’n  werth i chi fynd. Mae gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin wedi datblygu perthynas da gyda’r Sgarlets fel rhan o’i Cynllun cefnogu Cymunedau. Bu’r plant yn helpu i baentio’r wal. Rydym yn cynnal gweithgareddau recriwtio rheoliadd ym Mharc Y Sgarlets.
Ymunwch gyda ni yn ein gweithgaredd nesa ym mis Ebrill 2019, bydd y Sgarlets yn gwynebu Caeredin penwythnos Ebrill 5ed. Bydd y dyddiad yn cael ei gadarnhau yn nes at yr amser

 

Gwobr Rhagoriaeth Rhwydwaith Maethu

Mae pawb yn Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn ymfalchïo â Maisie ac Ellie Kiff pwy, wythnos diwethaf, oedd dau pobl ifanc allan o chwech yn y DU i dderbyn ‘Gwobr Rhagoriaeth Rhwydwaith Maethu’ ar gyfer cefnogi plant fel rhan o’u teulu maethu.

Anne Sturgess, Rheolwr Tim Cynorthwyol of fewn Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin pwy wnaeth enwebi Maisie a Ellie am ein gefnogaeth ardderchog i lawer o blant a phobl ifanc dros y blynyddoedd.

Mynychodd Anne, sy’n gweithio’n agos gyda gofalwyr maeth plant Sir Gaerfyrddin, y seremoni wobrwyo yn Llundain yr wythnos diwethaf a dywedodd:

“Yn Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin, rydym yn sicrhau mai nid yn unig yw Gofalwyr Maeth sy’n derbyn cefnogaeth gan y Tîm. Mae plant a phobl ifanc sy’n meithrin yn rhan annatod o’r gwasanaeth maethu ac ni ellir tanbrisio’r gefnogaeth, sefydlogrwydd a chyfeillgarwch y maent yn eu darparu ar gyfer plant a phobl ifanc agored i niwed.

Mae Maisie a Ellie, ynghyd â’n holl blant sy’n meithrin, yn rhan hynod bwysig o’n gwasanaeth ac ni allwn ei wneud hebddynt. Mae Maisie a Ellie yn haeddu y wobr hon am y ffordd y maent wedi helpu eu Mam a Dad gyda gofalu am blant dros y blynyddoedd, ac mae rhai ohonynt wedi cael anghenion corfforol cymhleth.

Mae Maisie a Ellie yn enghreifftiau gwych o bobl ifanc sy’n maethu ac mae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn ffodus iawn i’w cael fel rhan o’n tîm’.

Noson Wybodaeth Tachwedd 21

thumbnail of noson-wybodaeth-nov-21Rydym yn cynnal noson wybodaeth yng nghlwb Crosshands ar nos Fercher Tachwedd 21 rhwng 6 a 8 yh.

Bydd hon yn noson anffurfiol ac yn gyfle i gwrdd a rhieni maeth a staff yr adran faeth dros baned.

Gwefan Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin bellach yn ‘Fyw’

Launch of foster website Llanelly houseMae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn llawn cyffro ei fod yn lansio’i wefan newydd.  Cafodd y wefan ei lansio’n swyddogol ar 10 Medi ym Mhlas Llanelly. Mae’r wefan yn darparu gwybodaeth a chanllawiau helaeth i ofalwyr maeth posib ac yn egluro rhai o’r ffyrdd y mae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn gallu helpu a chefnogi’r rheiny sydd â diddordeb mewn bod yn ofalwyr maeth. Mae’r wefan hefyd yn cynnig y newyddion diweddaraf a gwybodaeth i ofalwyr maeth presennol yn Sir Gaerfyrddin. Gellir defnyddio’r wefan yn llawn ar ddyfeisiau symudol a llechi ac mae’n hawdd ei defnyddio.

Edrychwch ar yr astudiaethau achos a’r clipiau fideo ar y wefan newydd gan Ofalwyr Maeth presennol a Mentoriaid Maeth, sy’n rhoi cipolwg o faethu. Gallwch gael golwg ar y wefan Maethu yma – www.maethusirgar.cymru

 

Noson Wybodaeth

thumbnail of noson-wybodaeth-sep-18Rydym yn cynnal noson wybodaeth yng nghlwb Crosshands ar nos fercher Medi 19 rhwng 6 a 8 yh.

Bydd hon yn noson anffurfiol ac yn gyfle i gwrdd a rhieni maeth a staff yr adran faeth dros baned.