Newyddion

Latest News and Events listed here:


Nadolig Llawen!

Nadolig Llawen 2018 b Blwyddyn Newydd Dda. Oddi wrth y Staff i gyd yn Gwasanaeth Maethu Cyngor Sir Gaerfyrddin

0 comments
Fostering mural at Parc y Scarlets

Ydych chi yn gwybod ble mae hwn?

Have you ever been under the west stand in Parc Y Scarlets? It’s worth a look. Children helped to paint this mural under the stand. We hold regular recruitment events at Parc Y Scarlets.

0 comments

Gwobr Rhagoriaeth Rhwydwaith Maethu

Mae pawb yn Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn ymfalchïo â Maisie ac Ellie Kiff pwy, wythnos diwethaf, oedd dau pobl ifanc allan o chwech yn y DU i dderbyn ‘Gwobr Rhagoriaeth Rhwydwaith Maethu’ ar gyfer cefnogi plant fel rhan o’u teulu maethu. Anne Sturgess, Rheolwr Tim Cynorthwyol of fewn Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin pwy wnaeth […]

0 comments
thumbnail of information-evening-nov-21

Noson Wybodaeth Tachwedd 21

Rydym yn cynnal noson wybodaeth yng nghlwb Crosshands ar nos Fercher Tachwedd 21 rhwng 6 a 8 yh. Bydd hon yn noson anffurfiol ac yn gyfle i gwrdd a rhieni maeth a staff yr adran faeth dros baned.

0 comments
Launch of foster website Llanelly house

Gwefan Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin bellach yn ‘Fyw’

Mae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn llawn cyffro ei fod yn lansio’i wefan newydd.  Cafodd y wefan ei lansio’n swyddogol ar 10 Medi ym Mhlas Llanelly. Mae’r wefan yn darparu gwybodaeth a chanllawiau helaeth i ofalwyr maeth posib ac yn egluro rhai o’r ffyrdd y mae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn gallu helpu a chefnogi’r […]

0 comments
thumbnail of information-evening-sep-18

Noson Wybodaeth

Rydym yn cynnal noson wybodaeth yng nghlwb Crosshands ar nos fercher Medi 19 rhwng 6 a 8 yh. Bydd hon yn noson anffurfiol ac yn gyfle i gwrdd a rhieni maeth a staff yr adran faeth dros baned.

0 comments
4th Family Fun Day in Pembrey Country Park

Diwrnod Hwyl i’r Teulu

Eleni cynhaliwyd ‘Diwrnod Hwyl i’r Teulu’ ym Mharc Gwledig Pembre, ar Orffennaf 21. Dyma’r 4 ydd flwyddyn yn olynnol i’r gwasanaeth maeth cynnal y digwyddiad poblogaidd yma.

0 comments
Foster Carers’ Charter implementation toolkit for Wales

Fframwaith Gweithredu Siarter Gofalwyr Maeth Cymru

Mae Siarter Y Gofalwyr Maeth yn cefnogi cyfrifoldebau awdurdodau lleol fel rhieni corfforaethol ac mae’n amlinellu fframwaith hawliau a disgwyliadau ar gyfer gofalwyr maeth.

0 comments