Diolch i’n gofalwyr maeth

Diolch i’n gofalwyr maeth, rydyn ni’n clapio ar eich rhan

Mae’r cyngor eisiau talu teyrnged i’w holl ofalwyr maeth anhygoel am y gofal a’r gefnogaeth barhaus y maent yn eu darparu i blant a phobl ifanc sy’n agored i niwed. Maent i gyd yn mynd y tu hwnt i hynny i helpu plant i deimlo’n ddiogel. Maent yn ein hysbrydoli bob dydd gyda’r ffyrdd creadigol a dyfeisgar y maent yn cefnogi ac yn addysgu plant gartref. Felly, i’n holl ofalwyr maeth anhygoel ledled Sir Gaerfyrddin rydym yn diolch i chi am bopeth a wnewch i helpu ein plant mwyaf agored i niwed ac rydym yn clapio ar eich rhan.

Clap for our Foster Carers

sales@zenparts.co.uk

Clap for our Foster Carers


Diolch Captain Tom