Enghreifftiau Byw o Faethu

Rydw i a’m gŵr wedi bod yn maethuers dwy flynedd bellach, a rydym yn difaru peidio cychwyn ynghynt.

Dyma blant maeth yn rhannu eu profiadau o ofalwyr maeth Sir Gaerfyrddin.
*Sylwch fod plant sy’n actorion wedi’u defnyddio at ddibenion y ffilmiau.

Os ydych chi erioed wedi ystyried maethu, peidiwch ystyried rhagor, cofrestrwch nawr.

Rydw i a’m gŵr wedi bod yn maethuers dwy flynedd bellach, a rydym yn difaru peidio cychwyn ynghynt. Mae na alw cyson am rhieni maeth newydd, yn enwedig i bobl ifanc yn eu harddegau, a medrwch gwneud gwahaniaeth mawr i fywyd plentyn.

Cyn i mi wneud cais, roeddwn yn gofidio am bob peth allech chi ystyried, yna wnes i ofidio mwy! Roedd fy ffrindiau yn gefnogol ac yn gweud fyddwn yn arbennig, ac roedd fy mhlant yn gweud yr un peth, ond roeddwn yn gofidio na fydden yn ddigon da, a fyddwn yn gwneud cam a phlentyn oedd yn barod wedi dioddef trawma. Roeddwn yn pryderu heb angen….. ydw, rwyf yn gwneud camgymeriadau, ac yn aml yn teimlo gallwn wedi trin ȃ sefyllfa yn well, ond mae na wastad rhywun yna i drafod ac i’m cefnogu bob cam o’r daith.

Mae ‘na heriau wrth faethu, yn union fel sydd ‘na mewn unrhyw waith arall, ond os allwch chi gynnal eich hiwmor, bod heb rhagfarn a bod yn gyson yn eich ymateb, allwch oresgyn yr heriau, a chewch boddhad yn ôl ganwaith!! Ni allwch ddychmygu y teimlad o glywed plenty a fu gynt yn dawel a ddiymateb yn chwerthin, neu’r balchder o dderbyn adroddiad ysgol da, neu hyd yn oed y diolch syml, ac ar ben hyn i gyd gewch trefnu penblwyddi, Nadolig, Pasg a gymaint o bethau eraill sydd llawn hwyl!!

Dydw i ddim yn gweud for maethu yn hawdd… dyw e ddim, a dyw e ddim i bawb, ond os nad yw e i chi, fyddwch chi wedi darganfod hyn ymhell cyn i blentyn ddod i fyw atoch….. beth sydd gennych i golli? … cymerwch y cyfle , ymgeisiwch nawr…. ‘sdim i golli, ac efallai (fel fi) newch chi ddarganfod mae dyma’r peth orau fyddwch erioed wedi gwneud. Stori Maeth Anita a Phil

Rwy’n mwynhau cael cwmni’r plant yr ydym yn eu maethu. Yn benodol, rwy’n hoffi pan fyddant yn dod cyn cael eu mabwysiadu a bod yn rhan o’r broses fabwysiadu. Mae cael dysgu pethau newydd i’r rhai bach a threulio amser gyda nhw yn wych. Rwy’n rhan o’r grŵp meibion a merched, sy’n grŵp ar gyfer meibion a merched gofalwyr maeth, lle gallwn wneud gwahanol weithgareddau a siarad â phlant eraill y mae eu rhieni’n maethu. Os oes unrhyw bryderon gennym, gallwn eu trafod â phlant eraill sy’n deall.Ellie, merch gofalwr maeth