Cysylltwch â ni

Rydym yn chwilio am ofalwyr profiadol a newydd o bob cefndir i drawsnewid bywyd plentyn neu berson ifanc am byth. Ystyrir pob cais. Os oes gennych natur garedig a gofalgar, tosturi at bobl ifanc, ac os ydych yn ymrwymedig ac yn llawn hwyl – rydym eisiau clywed gennych heddiw!

Tîm Recriwtio (Maethu)

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am faethu plant a phobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin, byddem yn falch iawn o glywed gennych!

Gallwch gysylltu â’n Tîm Recriwtio (Maethu) i gael sgwrs anffurfiol ac er mwyn iddynt ateb unrhyw gwestiynau drwy ffonio:
0800 0933 699

neu e-bostiwch:
maethu@sirgar.gov.uk


Tîm Recriwtio (Maethu)
Ty Elwyn, Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA15 3AP

Hysbysiadau Preifatrwydd