Gwefan Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin bellach yn ‘Fyw’

Launch of foster website Llanelly houseMae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn llawn cyffro ei fod yn lansio’i wefan newydd.  Cafodd y wefan ei lansio’n swyddogol ar 10 Medi ym Mhlas Llanelly. Mae’r wefan yn darparu gwybodaeth a chanllawiau helaeth i ofalwyr maeth posib ac yn egluro rhai o’r ffyrdd y mae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn gallu helpu a chefnogi’r rheiny sydd â diddordeb mewn bod yn ofalwyr maeth. Mae’r wefan hefyd yn cynnig y newyddion diweddaraf a gwybodaeth i ofalwyr maeth presennol yn Sir Gaerfyrddin. Gellir defnyddio’r wefan yn llawn ar ddyfeisiau symudol a llechi ac mae’n hawdd ei defnyddio.

Edrychwch ar yr astudiaethau achos a’r clipiau fideo ar y wefan newydd gan Ofalwyr Maeth presennol a Mentoriaid Maeth, sy’n rhoi cipolwg o faethu. Gallwch gael golwg ar y wefan Maethu yma – www.maethusirgar.cymru