Gwobr Rhagoriaeth Rhwydwaith Maethu

Mae pawb yn Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn ymfalchïo â Maisie ac Ellie Kiff pwy, wythnos diwethaf, oedd dau pobl ifanc allan o chwech yn y DU i dderbyn ‘Gwobr Rhagoriaeth Rhwydwaith Maethu’ ar gyfer cefnogi plant fel rhan o’u teulu maethu.

Anne Sturgess, Rheolwr Tim Cynorthwyol of fewn Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin pwy wnaeth enwebi Maisie a Ellie am ein gefnogaeth ardderchog i lawer o blant a phobl ifanc dros y blynyddoedd.

Mynychodd Anne, sy’n gweithio’n agos gyda gofalwyr maeth plant Sir Gaerfyrddin, y seremoni wobrwyo yn Llundain yr wythnos diwethaf a dywedodd:

“Yn Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin, rydym yn sicrhau mai nid yn unig yw Gofalwyr Maeth sy’n derbyn cefnogaeth gan y Tîm. Mae plant a phobl ifanc sy’n meithrin yn rhan annatod o’r gwasanaeth maethu ac ni ellir tanbrisio’r gefnogaeth, sefydlogrwydd a chyfeillgarwch y maent yn eu darparu ar gyfer plant a phobl ifanc agored i niwed.

Mae Maisie a Ellie, ynghyd â’n holl blant sy’n meithrin, yn rhan hynod bwysig o’n gwasanaeth ac ni allwn ei wneud hebddynt. Mae Maisie a Ellie yn haeddu y wobr hon am y ffordd y maent wedi helpu eu Mam a Dad gyda gofalu am blant dros y blynyddoedd, ac mae rhai ohonynt wedi cael anghenion corfforol cymhleth.

Mae Maisie a Ellie yn enghreifftiau gwych o bobl ifanc sy’n maethu ac mae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn ffodus iawn i’w cael fel rhan o’n tîm’.