Newyddion

Latest News and Events listed here:


Rali Stêm yr Hydref

Bydd Tîm Recriwtio Rhienu Maeth Sir Gaerfyrddin ym Mharc Penbre dydd Sadwrn Medi 28 a Sul Medi 29 ar gyfer y Rali Stêm. Galwch i’n gweld ni am sgwrs anffurfiol ac i gwrdd a Cal yr Arth, ein mascot. Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod yno.

0 comments
Jackie and Marc foster carers

Pam y gwnaethom ddewis maethu i Wasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin

Mae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn recriwtio gofalwyr maeth ar gyfer ein plant ac mae angen y math iawn o bobl arnom a fyddai’n croesawu plentyn i’w cartref. Byddech yn synnu faint o bobl sy’n teimlo nad oes ganddynt y sgiliau angenrheidiol i ddod yn ofalwyr maeth, ond os oes gennych y gwerthoedd cywir ac am wneud […]

0 comments

Bydd Pythefnos Gofal Maeth 2019 yn digwydd rhwng 13 a 26 Mai

Dyma ymgyrch flynyddol i godi proffil maethu a dangos sut y mae gofal maeth yn trawsnewid bywydau. I lansio dechrau Pythefnos Maethu, bydd tîm Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru ym Mharc Dinefwr, Llandeilo, rhwng 11.00am a 3.00pm ddydd Sadwrn 11 Mai. #NewidyDyfodol Cofiwch bod modd cwrdd ag aelodau ein tîm maethu yn yr Hwbiau gwahanol o fewn Sir Gâr […]

0 comments
pebbles on beach showing siblings

Gofalwyr maeth i frodyr a chwiorydd

Rydym wedi bod yn rhieni maeth i dri o blant ers chwe blynedd bellach. ‘Doedd dim amheuaeth gennym pan ofynnwyd i ni ofalu am y tri gan ein bod yn credu yn gryf mewn pwysigrwydd cadw brodyr a chwiorydd gyda’i gilydd pan na fedrant fyw gyda’u rhieni genedigol. Mae ein plant ein hunain wedi dal […]

0 comments

Diwrnod y Sgarlets

Cawsom wahoddiad unwaith eto i fod yn bartneriaid cymunedol ym Mharc Y Sgarlets yn ystod ei gêm yn erbyn Caeredin ar y 6ed o Ebrill 2019. Dyma’r trydydd tro i ni gael ein cynnwys gan Parc Y Sgarlets a mae’r staff, rhieni maeth a’r plant yn dwlu ar y digwyddiad. Cyn y gêm roedd stondinnau […]

0 comments

Nadolig Llawen!

Nadolig Llawen 2018 b Blwyddyn Newydd Dda. Oddi wrth y Staff i gyd yn Gwasanaeth Maethu Cyngor Sir Gaerfyrddin

0 comments
Fostering mural at Parc y Scarlets

Ydych chi yn gwybod ble mae hwn?

Have you ever been under the west stand in Parc Y Scarlets? It’s worth a look. Children helped to paint this mural under the stand. We hold regular recruitment events at Parc Y Scarlets.

0 comments

Gwobr Rhagoriaeth Rhwydwaith Maethu

Mae pawb yn Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn ymfalchïo â Maisie ac Ellie Kiff pwy, wythnos diwethaf, oedd dau pobl ifanc allan o chwech yn y DU i dderbyn ‘Gwobr Rhagoriaeth Rhwydwaith Maethu’ ar gyfer cefnogi plant fel rhan o’u teulu maethu. Anne Sturgess, Rheolwr Tim Cynorthwyol of fewn Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin pwy wnaeth […]

0 comments
thumbnail of information-evening-nov-21

Noson Wybodaeth Tachwedd 21

Rydym yn cynnal noson wybodaeth yng nghlwb Crosshands ar nos Fercher Tachwedd 21 rhwng 6 a 8 yh. Bydd hon yn noson anffurfiol ac yn gyfle i gwrdd a rhieni maeth a staff yr adran faeth dros baned.

0 comments
Launch of foster website Llanelly house

Gwefan Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin bellach yn ‘Fyw’

Mae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn llawn cyffro ei fod yn lansio’i wefan newydd.  Cafodd y wefan ei lansio’n swyddogol ar 10 Medi ym Mhlas Llanelly. Mae’r wefan yn darparu gwybodaeth a chanllawiau helaeth i ofalwyr maeth posib ac yn egluro rhai o’r ffyrdd y mae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn gallu helpu a chefnogi’r […]

0 comments