Diwrnod y Sgarlets

Cawsom wahoddiad unwaith eto i fod yn bartneriaid cymunedol ym Mharc Y Sgarlets yn ystod ei gêm yn erbyn Caeredin ar y 6ed o Ebrill 2019. Dyma’r trydydd tro i ni gael ein cynnwys gan Parc Y Sgarlets a mae’r staff, rhieni maeth a’r plant yn dwlu ar y digwyddiad.

Cyn y gêm roedd stondinnau gennym yn y ‘Barn’, a fu’r plant yn brysur yn addurno placiau pren a magnets ar ein stondin grefftau a drefnwyd gan rhieni maeth a mentoriaid Debbie a John Sears.
Gwnaed bathodynau gan y plant gyda chymorth gan ein staff.

Diolch i Ed a Clare am cael benthyg Connect Four a jenga, roedd y plant wrth eu boddau yn chwarae.

Daeth Cochyn ar ymweliad, ac roedd wedi gwneud ffrind newydd yn Cal ein arth maethu.

Cafodd rhieni maeth a’r plant tocynnau i’r gêm, wnaethon nhw fwynhau yn fawr (er y canlyniad!)

Rhoddwyd 5 tocyn gan Thomas Cook i un teulu cael bwyd yn y Scott Quinnell lounge cyn y gêm, a tynnwyd enwau o het.

Diwrnod arbennig , llawn hwyl. Edrychwn ymlaen i fod yna eto tymor nesa. Diolch Sgarlets!