Cymorth i’n gofalwyr Maeth

Mae’r gefnogaeth oddi wrth Gwasanaethau Cymdeithasol yn wych, fe ddysgwch llawer fydd o fudd ym mhob un perthynas

Rydym yn credu y dylai pob plentyn a pherson ifanc fyw mewn cartref gofalgar, diogel a sefydlog. Rydym eisiau darparu cymaint o gymorth â phosibl ar eich cyfer, pa un a ydych yn ofalwr maeth profiadol neu newydd, er mwyn eich helpu chi a’ch plentyn maeth. Mae amrywiaeth o gymorth ar gael, sy’n cynnwys grwpiau cymorth amrywiol i ofalwyr, cymorth ac arweiniad 24 awr mewn argyfwng, gwasanaeth mentora, cyfleoedd hyfforddi a datblygu penodol a phecynnau ariannol da. Rydym hefyd yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau drwy gydol y flwyddyn y gall eich teulu cyfan eu mwynhau.

Dyma rai o’r ffyrdd y gallwn eich helpu fel gofalwr maeth yn Sir Gaerfyrddin:

 • Grŵp Cymorth i Ofalwyr
 • Digwyddiadau cymdeithasol e.e. partïon Nadolig a theithiau yn yr haf, yn ogystal â digwyddiadau eraill drwy gydol y flwyddyn
 • Grŵp cymorth i Blant Gofalwyr Maeth
 • Grŵp i Blant sy’n Derbyn Gofal gyda chysylltiadau â Voices from Care
 • Gwasanaeth Mentora
 • Hyfforddiant paratoi ac asesu
 • Llinell argyfwng a chymorth 24 awr
 • Cyfleoedd hyfforddi a datblygu helaeth, llawer ohonynt yn gysylltiedig ag asiantaethau allanol
 • Gweithiwr cymdeithasol goruchwyliol yn rhoi cymorth i aelwydydd gofalwyr unigol
 • Cyfarfod goruchwylio/cymorth misol
 • Gwobrau am wasanaeth dros gyfnod hir
 • Pecynnau ariannol da
 • Mae ein staff yn fedrus ac yn brofiadol
 • Nyrs i Blant sy’n Derbyn Gofal
 • Cydgysylltydd Addysg i Blant sy’n Derbyn Gofal
 • Gwasanaethau Iechyd Arbenigol gan gynnwys Gwasanaethau Cymorth Emosiynol ac Awtistiaeth
 • Mae ein gwasanaeth yn aelod o’r Rhwydwaith Maethu (Cymru)
 • Gwasanaeth cofrestredig gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGC)

Maethwch gyda’ch Cyngor Lleol

 • Helpwch plant lleol
 • Helpwch nhw i aros yn eu hardal lleol a’u hysgolion lleol
 • Cewch hyfforddiant a chefnogaeth ar garreg eich drws
 • Allwch ymddiried mewn tîm profiadol wrth law i fod gyda chi gam wrth gam
 • Cefnogwch Gwasanaeth Maethu Llywodraeth Leol di-elw
 • Ymunwch a nifer o deuluoedd lleol sydd eisioes yn maethu gyda ni

Gwirio cyflym…

 • Oes gennych chi ystafell wely sbȃr?
 • Amser sbȃr i wario gyda plant?
 • Ydych chi dros 21 mlwydd oed?

Ffurflen Ar-lein ynghylch Maethu

Mae gennym dîm o Gynghorwyr Maethu cyfeillgar a phrofiadol y gallwch gael sgwrs â nhw, heb unrhyw reidrwydd, er mwyn cael gwybod mwy am fod yn Ofalwr Maeth. Ni fydd unrhyw bwysau arnoch, ac ni fyddwch yn cael eich taer gymell, byddwn ond yn rhoi cyngor a gwybodaeth dda ichi.