Fframwaith Gweithredu Siarter Gofalwyr Maeth Cymru

Foster Carers’ Charter implementation toolkit for Wales

Mae Siarter Y Gofalwyr Maeth yn cefnogi cyfrifoldebau awdurdodau lleol fel rhieni corfforaethol ac mae’n amlinellu fframwaith hawliau a disgwyliadau ar gyfer gofalwyr maeth.

Mae Siarter Y Gofalwyr Maeth yn rhan o’n rhaglen Maethu Rhagoriaeth, ein rhaglen genedlaethol dair blynedd sydd â’r nod o wneud cyfraniad sylweddol at wella canlyniadau i blant sy’n derbyn gofal. Drwy’n rhaglen waith bwrpasol a chynhwysfawr, fe fyddwn yn cynorthwyo gofalwyr maeth drwy ddarparu amrywiaeth o hyfforddiant, cynghorion a chymorth drwy ddosbarthiadau meistr pynciol, ein llinell gynghori sef Llinell Faethu Cymru, a chynllun llysgenhadon cyntaf Cymru dros ofalwyr maeth. Bydd y rhaglen hefyd yn cynorthwyo gwasanaethau maethu i wella recriwtio a dal gafael ar o falwyr maeth, gan hefyd weithredu Siarter Y Gofalwyr Maeth ledled Cymru.

Fframwaith Gweithredu Siarter Gofalwyr Maeth Cymru.